Üzvülük formu

Azərbaycan Mərkəz Partiyasına

Üzvülük formu

Partiyaya üzvlük fərdidir. Partiyanın Nizamnaməsini və Proqramını qəbul edən, 18 yaşına çatmış, fəaliyyət qabiliyyətli hər bir şəxs dinindən, cinsiyyətindən, sosial və etnik mənşəyindən asılı olmayaraq partiyanın üzvü ola bilər.

Aşağıdaki * işarətli alanların doldurulması zəruridir.

AMP üzvünə vahid nümunə üzrə üzvlük vəsiqəsi təqdim edilir.