فرم عضویّت

حزب مرکزی آزربایجان

فرم
عضویّت

عضویت درحزب فردی است. هر شخصی که بالای ۱۸ سال سن داشته باشد و بدون در نظر گرفتن مذهب ، جنس ، سوابق اجتماعی و قومی ، میتواند عضو حزب شود.