عضو شورای مرکزی و مسئول شبکه های اجتماعی

حسین
محمودی

حسین محمودی در سال 1991 در شهرستان میانه – آزربایجان شرقی به دنیا آمده است. وی هم اکنون در ایالات متحده زندگی میکند و دانشجوی رشته کامپیوتر در کالج فناوری هیوستون می باشد.

حزب مرکز آذربایجان

این اساسنامه در ژوئن سال ۲۰۱۹ تصویب شد که شامل دو فصل و ۱۴ ماده است.