با ما تماس بگیرید

ایمیل

[email protected]

تلفن

۰۰۹۰۵۳۸۲۶۹۳۸۱۷

فاکس

۰۰۹۰۵۳۸۲۶۹۳۸۱۷

حزب مرکز آزربایجان

AMP

آدرس پستی

Box

Azerbaijan Central Party (AMP)
P. O. Box 38
Raufoss, 2835
Norway