عضو شورای مرکزی

آیدین
موغانلی

وی در سال 1978 در جعفر آباد ، منطقه موغان آزربایجان متولد شد و پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه ، در سال 2003 به دانشکده حقوق بین الملل جمهوری آزربایجان پیوست و پس از فارغ التحصیلی به آزربایجان جنوبی بازگشت.

یکی از بنیانگذاران اصلی انجمن شهریار از سال 2000 با پیوستن به صفوف نهضت ملی ، در مبارزات سیاسی فعال بود.  در همین زمان ، روزنامه نگار در روزنامه ها و صفحه های مختلف تلویزیون کار و با آنها همکاری کرده است.

 وی در سال 2012 به دلیل مبارزه و فعالیت های سیاسی خود توسط رژیم ایران دستگیر شد و به مدت شش ماه در سلول مخفی اطلاعات نگهداری و پس از آن به زندان عمومی تبریز منتقل شد.  وی سه ماه بعد آزاد شد.  در نتیجه تهدید و فشار رژیم پس از آزادی ، جنوب آزربایجان را ترک کرد و به جمهوری ترکیه پناه برد.  او در ایالات متحده زندگی می کند.

حزب مرکز آذربایجان

این اساسنامه در ژوئن سال ۲۰۱۹ تصویب شد که شامل دو فصل و ۱۴ ماده است.