سخنگو و عضو شورای مرکزی

اصلان
سلطانی

او در سال ١٣٦١ شمسي در شهر تبريز، مركز استان آزربايجان شرقي بدنيا آمد. تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در سال ١٣٧٩ به اتمام رساند. بين سالهاي ١٣٨٠-١٣٨٤ مشغول به تحصيل در رشته مهندسي مواد-متالورژي در دانشگاه صنعتي سهند گشت. بعد از اتمام مقطع ليسانس به باكو پايتخت جمهوري آزربايجان مهاجرت كرد و بين سالهاي ١٣٨٤-١٣٨٦ موفق به اتمام مقطع فوق ليسانس در دانشگاه صنعتي آزربايجان شد.

 بعد از وقفه اي ٨ ساله در سال ١٣٩٤ وارد دانشگاه صنعتي سلطنتي سوئد گشت و بعنوان محقق در زمينه انرژيهاي تجديد پذير شروع به كار كرد. از سال ١٣٨٦ فعاليتهاي حقوق بشري و مدني در راستاي احقاق حقوق توركان آزربايجاني در ايران را آغاز كرده و در انجمنها و “ان جي او” هاي مختلف كار كرده است.

حزب مرکز آذربایجان

این اساسنامه در ژوئن سال ۲۰۱۹ تصویب شد که شامل دو فصل و ۱۴ ماده است.