Katib və Mərkəzi şuranın üzvü

Elyar Kamrani

Elyar Kamrani 1979ˈcı ilində qaradağ mahanida  anadan doğulmuşam, ilk və orta məktəbimı Əhər şəhərində bitirdim bu devridə çeşidli yazi və məqalərlə  əhərdə olan  qazetələrlə işbirlik edib təcübə qazanmağa çalışdim, Ayləvi olaraq biz güney məsələsindən çoxdan tanış olmuşuq.

Bu zamanda Həmədandan şəhərində qurulan “Azərbaycan oğrənci dərgilər festivalina” qatilmişam və “Azərbaycan dəergilər kanunu”adla bir dərnək yaratmişiq və onu mərkəzi şurasinda fəaliyət gostərmişəm.

1998ˈcı urmu universitəsindən”veterneri” riştəsindən qəbul oldum və 6il buyunca “urmu” şəhərində yaşayışa dəvam etdik ,bu devranda çoxlu programlar o cumlədən “Şəhriyar şeyir dərnəgı” , “Səttarxan ağırlama “turənı ,”Nizami gəncəvi kogirəsi” və habelə buna tay verlişləre qatilib ciddi şəkildə fəaliyət göstərdim, və oğrənci dərgilərində o cumlədən “Baxiş” ,”Oyaniş”,Ölkə”,”Yaşil” və çoxlu dərgilərdə yazi və məqalələr yazmışam və sorumulu müdür və baş yönətic olmuşam.

Whatsapp:

+90 538 269 38 17

Email:

Öyrəncı devrində qardaşim “Saleh” ilə urmu şəhərində babək qalası ərəfəsində 1380 günəş ilində ittilaat tərəfindən tutulmuşıq və 1385cı ilin Tir ayinda umumi dokturani veterner riştəsində bitirdim. Sonra qala mərasimində yaxalanib  içəriyə getmışəm. Sonra PHDˈdən qəbul oldum ama o ilin yani 1385 ilində ilk ayda tutulduğum için və ittilaatda bazdaşt oldum ona gora danişgahdan ixrac olduq və o tutulduğum için 6Ay zindan verdilər.

Sonra əsgərligə getdim Rəşt şəhərində olduğum zaman oranin fəallari ilə işbirlik etdim və bunu için əsgərlik devrində Rəşt ittilaat tərəfindən tutuldum. 

əsgərlikdən sonra yenə “Əhərə” qayitdim orda yaşama devam edər kən fəalit etdik çoxlu oturumlar və işlər gecəliklər və habələ aksiyalar yaratiq və habelə “Huquq “ riştəsində  lisans oxuyub bitirdim. Numayəndəlik və şəhər şurasına Aday oldum həe ikisində səlahiyitimiz iran devləti tərəfindən rəd oldum və bu aday oluğum için ittilaat tərəfindən ağir məruzlarla üzbəüz oldum həta qaradağ dəprəmində 2 dönə tutuldum bir açiq pərvəndəm var  . Hər bir bəhanə ilə təqib və təhdid idirdilər , 1397ˈcı ilin Abaninda iş yerimdın tutub və Evimizə aparib uşaqlarin gözünün önndə bazdaşt edib bir qorxunc  xatirə yaratdilar və o gündən ağir şərayıtdə qaldim.

Və ta kı “AN.T” telvizyunu yarandi , bunun yaranmasi daha şərayiti  mənə darisqal etdi və məhkəmədə pərvəndə təşkil etdilər ağir vəsiqə kəsdilər ta icbari və zurdurumda  vəsiqə qoyub vətini tərk etdim. Türkyədə “AZƏRBAYCAN  MƏRKƏZ  PARTİYA”sinin qurucusundan oldum.

AZƏRBAYCAN MƏRKƏZ PARTİYASI

Bu əsasnamə 2019-cu ilin iyununda iki fəsil və 14 maddədən ibarət olaraq qəbul edilmişdir.