Əlaqə saxla

Telefon

+ 90 538 26 93 817

FAX

+ 90 538 26 93 817

Azərbaycan Mərkəz Partiyası AMP-in

Poçt adresi

Box

Azərbaycan Mərkəz Partiyası (AMP)
P. O. Box 38
Raufoss, 2835
Norway