AMP Mərkəzi şurasının üzvü və mətbuat xidmətinin məsulu

Aydin
Muğanlı

1978-ci ildə Azərbaycanın Muğan bölgəsi Jəfər Abad şəhərində dünyaya göz açmış, Təhsilatın başa çatdırdıqdan sonra 2003-ci ildə təhsilatini davam etmə üçün Azərbaycan respublikasi beynəlxalq huquq fakültəsinə daxil olmuş və təhsilatın bitirdikdən sonra Güney Azərbaycana geri dönmüşdür.

2000-ci ildən Milli Hərəkat sıralarına qoşulmuş və ös siyasi fəaliyyətini Şəhriyar adinda bir dərnəyin əsas qurucularından biri kimin aktiv siyasi mübarizəyə başlamışdır. Eyni zamanda jurnalist kimin fəaliyyət göstərərək muxtəlif qəzetə və TV kalanlarinda çıxış etmiş və əməkdaşlıq etmişdir.

2012-ci ildə siyasi mübarizə və fəaliyyət apardığına görə İran rejimi tərəfindən tutuqlanaraq 6 ay ittilaatın gizli infiradi sellolunda saxlanmış və sonra Təbrizin umumi həbsxanasına göndərilmişdir. 3 ay sonra şərti olaraq azadlıqa buraxılmişdir. Azadlıqdan sonra rejimin təziq və basqılari nəticəsində Güney zərbaycanı tətk edib Türkiyə cumhuriyyətinə sığınmış. Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayır.

AZƏRBAYCAN MƏRKƏZ PARTİYASI

Bu əsasnamə 2019-cu ilin iyununda iki fəsil və 14 maddədən ibarət olaraq qəbul edilmişdir.